Regija

BRDA so gričevnat svet, naslonjen na verigo predalpskega hribovja in z iztekom v Furlansko nižino. Vzhodne obronke mu je izklesala Soča, zahodno mejo predstavlja reka Idrija. V pobočja so zarezane terase, posajene z vinsko trto, češnjami, oljkami... Zaselki, strjeni okoli vaške cerkvice ali raztegnjeni po grebenih, kot stražarji bdijo nad pokrajino. Med griči je več manjših vodotokov in nekaj ravnic z naplavinami, sicer prevladuje eocenski fliš, ki mu domačini pravimo opoka. Odlikuje jo izrazita mineralnost, organskih snovi pa je v taki zemlji malo, kar je nadvse primerno prav za gojenje vinske trte. Tudi podnebje je naklonjeno vingradništvu in vinarstvu, še zlasti pridelavi značajskih vin, saj bližina Julijskih Alp ohranja cvetico sicer sredozemsko bogatemu telesu.

Srednjeveški zapisi že na veliko hvalijo rebulo kot izjemno vino, pridelano na gričih z obrobja Furlanije. Po vsej verjetnosti je bila takratna rebula zvrst, vendar so kasneje eno izmed starih sort – predpostavljamo, da tisto, ki je dajala najboljše vino, začeli imenovati za rebulo. Obnova vinogradov v drugi polovici XIX.stoletja je slonela na bordojskih in burgundskih sortah, od avtohtonih je bila izbrana zgolj rebula, in to rumena rebula. Odločitev se še danes kaže za zelo modro.

Zgodovina Brd je pestra.Območje so si lastile številne države, še najdlje je bilo pod habsburško krono. Nekatere zasedbe so šle mimo kot poletni piš, druge so pustile trajnejše spomine. Le-te se kažejo v kulturi bivanja, v kulinariki, v narečni govorici, v značajskih potezah Bricev. Smo celinsko redoljubni in sredozemsko gostoljubni. Pogosto smo morali začenjati znova, se prilagajati novim trgom, se uveljavljati v nam neznanih okoljih. Za ene smo bili Jug, za druge Sever, vendar so bila Brda vedno pod enim upraviteljem. Šele po drugi svetovni vojni je Brda razdelila državna meja. Danes je središčni del vinorodne pokrajine v Sloveniji, obronki so v Italiji. Posestvo Medot, tako klet kot vinogradi, so v sami srčiki Brd, na Dobrovem.

Naročilo
Rumena Rebula

Dokler ne poskusiš ne veš!